iw Hebrew

קריאה מהנה!

דשנים אורגניים – למה זה טוב לגינה שלכם?

מחקרים מהשנים האחרונות מלמדים כי דשנים אורגניים יעילים יותר מדשנים כימיים • במחקר שנערך בסין, דשן כימי הוריד את רמת החומציות (pH) בקרקע בממוצע שנתי של 0.07, בזמן שדשן אורגני העלה את ה-pH בקרקע בכ-0.04 • דשן אורגני העלה את תפוקת גידולי הדגנים • מה המדע אומר על דשנים אורגניים? המומחים של "קיינה" – חקלאות ביולוגית אורגנית מספרים לכם

דישון כימי ארוך טווח גורם לירידות באיכות הקרקע ורמת היבול, ומעכב את ההתפתחות החקלאית, זאת מתוך מחקר סיני שעסק בהשפעת ההפריה ארוכת הטווח (20 שנה) במחוז קיאנג של הונאן. נמצא כי דשן כימי, שעשוי מחנקן, זרחן ואשלגן (NPK) הוריד את ה-pH בקרקע בממוצע שנתי של 0.07, בעוד שדישון אורגני העלה את ה-pH בקרקע בכ-0.04. יתר על כן, גם דשן אורגני וגם דישון כימי הגדילו את סך הפחמן האורגני בקרקע לטווח ארוך. דשן אורגני הגדיל את תפוקת גידולי הדגנים חיטה ותירס במידה רבה יותר משיטות ההפריה האחרות, זאת בכפוף למחקר שנעשה בסין ופורסם בשנת 2019.

דשנים אורגניים - למה זה טוב לגינה שלכם?

 

דשנים אורגניים – למה זה טוב לגינה שלכם?

דשנים אורגניים- מה זה?

דשנים אורגניים הם מקורות מינרליים הזמינים באופן טבעי המכילים כמות מתונה של חומרים מזינים חיוניים מהצומח. הם מסוגלים למתן בעיות שנוצרות על ידי שימוש בדשנים סינתטיים. דשן אורגני מפחית את הצורך בשימוש בדשנים סינתטיים, לשמירה על פוריות הקרקע. 

דשנים אורגניים – איזון תזונתי ומקור אנרגיה יעיל

דשן אורגני משחרר בהדרגה חומרים מזינים לאדמה ושומרים על איזון תזונתי לצמיחה בריאה של צמחי הייבול. דשן אורגני משמש גם כמקור אנרגיה יעיל לחיידקי קרקע, שבתורם משפרים את מבנה הקרקע וצמיחת היבול. ככלל, דשן אורגני מהווה חלופה בטוחה יותר מאשר דשן כימי. 

דשנים אורגניים – לעשות את זה נכון

עם זאת, שימוש לא נכון בדשן אורגני מוביל לדישון יתר או מחסור בחומרים מזינים בקרקע. לפיכך, שחרור מבוקר של דשן אורגני הוא דרך יעילה ומתקדמת להתגבר על השפעות אלו ולשמור על תפוקת חקלאות בת קיימא. על מנת להימנע משימוש לא נכון בדשן אורגני, יש להתייעץ עם המומחים של "קיינה" לפני השימוש.

דשנים אורגניים – העתיד הבלתי נמנע

מחקר נוסף בחן את הפוליטיקה והסוציולוגיה של שימוש בדשן אורגני. המחקר מצא שימוש בדשן אורגני במקום דשן כימי הוא העתיד הבלתי נמנע של הייצור החקלאי. כמו כן, הון אנושי וחברתי עשויים להוות גורמים חשובים המשפיעים על השאלה האם החקלאים יבחרו בדשן אורגני או כימי. 

דשנים אורגניים והון חברתי

בהתבסס על נתוני סקר של 1,116 חקלאים במחוז הוביי, נותחה ההשפעה של ההון החברתי ושלושת ממדי המשנה שלו (זהות פוליטית, אמון בינאישי ורשת יחסים) על בחירת דשן לחקלאות. עוד נבחנה מידת ההשפעה והשאלה כיצד ההשפעה הראשונית קשורה או נבדלת ל-3 תת ממדים של הון חברתי. 

דשנים אורגניים והתנהגות אנושית

התוצאות מראות את הדברים הבאים: (1) להון חברתי יש השפעה חיובית ומובהקת סטטיסטית על אימוץ של פסולת אורגנית ודשן אורגני; (2) שלוש תת ממדים של הון חברתי מקדמים את השימוש בזבל אורגני, אם כי ישנם הבדלים גדולים במידות ההשפעה שלהם. בפירוט, לאמון הבין אישי הייתה ההשפעה הגדולה ביותר, ואחריה זהות פוליטית, בעוד שרשת היחסים הייתה פחות יעילה; (3) להון החברתי יש השפעה חיובית על תפיסת ההזדמנויות של החקלאים, סלידת מסיכון, כישורי הייצור והיצע הייצור, המשפיעים עוד יותר על בחירות הדשנים של החקלאים. 

דשנים אורגניים – מסקנה

למחקרים הרבים שנעשים בשנים האחרונות ישנה חשיבות מעשית רבה בהחלפת מהדשנים הכימיים לאלו האורגניים – ולקידום עולמנו הירוק והיפה. השינוי מתחיל דווקא בך! רכוש עוד היום דשן אורגני מבית "קיינה"

כתבות קשורות

שאולי תאהב גם!

מבצעים לזמן מגובל!

שעות
דקות
שניות